Passie, geloofwaardigheid en doen

In de bibliotheekwereld is een geleidelijke transitie gaande. Van planmatige dienstverlening naar meer gelijkwaardige waardecreatie binnen plattere samenwerkingsverbanden, netwerken en communities. Burgers kunnen in meerdere rollen maatschappelijk actief zijn. Soms zijn het creatievelingen, sociaal ondernemers of zijn het inwoners die naast hun werk in hun eigen buurt, dorp of stad maatschappelijk willen bijdragen. Het verschil tussen vrijwilligheid, ondernemerschap of namens een organisatie bijdragen is minder groot geworden. Passie, geloofwaardigheid en doen blijken de belangrijkste drijvers voor maatschappelijke initiatieven en hun kans van slagen.

De nieuwe bibliotheek zoekt steeds meer naar een waardescheppende rol tussen de instituties en de burger. En die verbinding is hard nodig! Daarvoor zijn nieuwe vaardigheden vereist en is het opbouwen van ervaring in de praktijk van belang. Van Nieuwe Waarde ondersteunt bibliotheekorganisaties in deze transitie.